FAQs

เลือกแผ่นยางESD ทำไมต้องแบรนด์ ElectroMer เท่านั้น

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า หรือ Electrical insulating Rubber Mat เป็นแผ่นยางที่มีคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้า ต้านทานการไหลผ่านของกระแสไฟฟ้า มักนิยมนำมาปูพื้นติดตั้งหน้าตู้ MDB SwitchGear หรืออุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ( Electrical Eqiupment) เพื่อป้องกันอันตรายจากกระแสไฟฟ้าขณะปฎิบัติงาน และการที่เราจะสามารถยืดอายุการใช้งานของแผ่นยางฉนวนไฟฟ้าได้นั้น ต้องทำอย่างไร

แผ่นยางซิลิโคน ( Silicone Rubber Sheet ) เป็นแผ่นยางที่ผลิตมาจากวัตถุดิบยางสังเคราะห์ซิลิโคน มีโครงสร้างหลักซิลิกอน ( SI) และ ออกซิเจน ( O ) ซึ่งมีโครงสร้างทางเคมีคล้ายแก้ว แผ่นยางซิลิโคนมีคุณสมบัติเด่นในเรื่องของอุณหภูมิการใช้งานที่กว้าง - 70 to +220 C

แผ่นยางฉนวนไฟฟ้า (Electrical Insulating Rubber Mat)กับแผ่นยางกันไฟฟ้าสถิต์ ESD มีความแตกต่างกันอย่างไร หลักการทำงาน วัตถุุประสงค์การใช้งาน ต่างกันอย่างไรติดตามได้เลยคะ

Powered by MakeWebEasy.com