Material & Rubber Compounds
บริษัทโพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เราทำงานให้บริการรับผลิตชิ้นส่วนยางและพลาสติกมามากว่า 15 ปี ทำให้ตลอดระยะเวลากว่า 15 ปี เราได้สั่งสมประสบการณ์ในการช่วยเหลือลูกค้า ออกแบบสูตรยางเพื่อให้เหมาะกับ Process การผลิตและเหมาะกับการใช้งาน ทำให้ปัจจุบันเรามีสูตรยางคอมปาวด์กว่า 10,000 สูตรให้ลูกค้าเลือกใช้ และสามารถพัฒนาสูตรใหม่เฉพาะสำหรับงานของลูกค้า ซึ่งท่านสามารถส่ง Spec.ที่ต้องการให้ทางเราพัฒนาสูตรให้ หรือเพียงแค่บอกลักษณะการนำไปใช้งาน และ / หรือความต้องการพิเศษอื่นๆ เราก็สามารถออกแบบสูตรยางที่เหมาะสมกบการใช้งานของลูกค้า

วัตถุดิบที่เรามีให้บริการ

ปัจจุบันเรามีสูตรยางคอมปาวด์ที่มีคุณสมบัติต่างๆ อาทิเช่น

 • ยางฟู้ดเกรด (FDA)
 • ยางสำหรับทางการแพทย์ (USP CL-VI)
 • ยางฉนวนไฟฟ้า
 • ยางนำไฟฟ้า
 • ยางกันไฟฟ้าสถิตย์
 • ยางกึ่งนำไฟฟ้า
 • ยางทนสารเคมี
 • ยางทนกรด-ด่าง
 • ยางทนน้ำมัน
 • ยางทนการสึก
 • ยางทนความร้อนสูง (Heat Resistant up to +315 C)
 • ยางทนอุณหภูมิต่ำ (Extreme Low Temp. -100 C)
 • ยางทนUV
 • ยางทนรังสีต่างๆ
 • ยางทนโอโซน
 • ยางทนการติดไฟ
 • ยางทนการลามไฟ (UL94)
 • ยางทนไอน้ำ
 • ยาง Low Smoke
 • ยางผ่านมาตรฐาน RoHS 2
 • ยางผ่านมาตรฐาน IP / NEMA
 • ยาง Silicone Free
 • ยาง Low Sulfur
 • etc.
Powered by MakeWebEasy.com