Industries
    บริษัท โพลิเทค อินดัสทรี จำกัด เราบริการรับผลิตชิ้นส่วนยาง และพลาสติกเพื่อใช้งานประกอบชิ้นส่วนไลน์การผลิต ประกอบชิ้นส่วนผลิตภัณฑ์ต่างๆ เราภูมิใจในการส่งมอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนยางมากว่า 15 ปี ให้กลุ่มลูกค้าอุตสาหกรรมต่างๆทั้งในและต่างประเทศ อาทิเช่น กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมก่อสร้าง กลุ่มอุตสาหกรรมอาหาร กลุ่มอุตสาหกรรมผลิตยา กลุ่มอุตสาหกรรมทางการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงาน เป็นต้น และเราจะไม่หยุดนิ่งในการพัฒนาศักยภาพเพื่อส่งมอบคุณค่าและความพึงพอใจสูงสุดแก่ลูกค้าของเรา

image
image
image
image
image
image
Powered by MakeWebEasy.com