SPONGE RUBBER EXTRUSION

ยางฟองน้ำเอ๊กซ์ทรูชั่น

ยางฟองน้ำเอ็กซ์ทรูชั่น หรือ ซีลยางฟองน้ำโปรไฟล์ เป็นยางฟองน้ำที่ผ่านการผลิตด้วยกระบวนการเอ๊กซ์ทรูชั่น หรือ Extrusion Process ไหลผ่านหน้าตัด Die-Extrusion รูปร่างหน้าตัดต่างๆ ซึ่งปัจจุบันมีรูปร่างหน้าตัดหลากหลายแบบ อาทิเช่น ยางฟองน้ำสี่เหลี่ยม ยางฟองน้ำกลมตัน ท่อยางฟองน้ำ ยางฟองน้ำ Omega ยางฟองน้ำ Mushroom ยางฟองน้ำสามเหลี่ยม เป็นต้น
เมื่อผ่านกระบวนการทำให้ยางสุก โดยใช้ความร้อน ผิวภายในก็จะเกิดฟองอากาศขึ้น ซึ่งฟองอากาศนั้นก็มาจากสาร Blowing Agent ที่ได้มีการผสมเข้าไป ซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของเรา การผ่านความร้อนหรือตู้อบนี้ทำให้ยางฟองน้ำเกิดการคงรูป หรือทำให้ยางสุก ออกมาเป็นยางฟองน้ำในรูปแบบหน้าตัดต่างพร้อมนำไปใช้งาน

     
ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือสั่งผลิตชิ้นส่วนยางพลาสติกได้ที่ Tel / Line : 0863077319
Powered by MakeWebEasy.com